SLUŽBY

 

KOMPLEXNÉ RIADENIE FIRMY

Poradíme Vám pri vedení a riadení firmy. Spoločne zadefinujeme, čo je Vašim cieľom, aby sme zostavili správny tím, ktorý Vám bude nápomocný pri akýchkoľvek zmenách.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Jedna vec je mať správnych ľudí a tá druhá vhodne s nimi pracovať. Nastavíme Vám rozvojový program pre manažment, ale aj zamestnancov na nemanažérskych pozíciách. Od osobnostnej diagnostiky, cez Assessment a Development Centrá až po úspešnú implementáciu do pracovného života.

VÝBER ZAMESTNANCOV

Pomôžeme Vám nájsť na každú pozíciu toho správneho človeka . Pre každého existuje práca, kde bude môcť 100%-ne naplniť svoj potenciál, zároveň každá firma  by mala mať tých najkompetentnejších zamestnancov.

FINANČNÝ MANAŽMENT A MARKETINGOVÁ PODPORA

Nechajte si tiež poradiť od našich kolegov, expertov na poli financií a marketingu. Pripravíme Vám na mieru ušité riešenia.